DAN CHIRICA SUCCESIUNI PDF

dan chirica succesiuni pdf to jpg. Quote. Postby Just» Tue Aug 28, am. Looking for dan chirica succesiuni pdf to jpg. Will be grateful for any help!. Succesiuni, (Bucharest: All Beck Publ. House, ), ; Dan Chirică, Drept civil. Succesiuni, (Bucharest: Lumina. Lex Publ. House, ), , a.s.o. 4 Nicolae Dan, Ion Anghelescu (coord.) the issues in question in the light of the former Civil Code, see, among others, also Dumitru Văduva, Succesiuni.

Author: JoJokora Nigrel
Country: Congo
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 7 June 2014
Pages: 204
PDF File Size: 3.63 Mb
ePub File Size: 7.25 Mb
ISBN: 382-2-52415-363-5
Downloads: 37788
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tesho

Codul civil nu da o defintie pozitiva legatului cu titlu particular, sau singular, ci art. Revocarea judecatoreasca a legatelor nu se datoreste manifestarii de vointa a testatorului ci unor fapte culpabile ale legatarului, care, potrivit legii, conduc la revocarea pronuntata de catre o instanta judecatoreasca la cererea persoanelor interesate, dupa moartea testatorului.

Cind este vorba chiricz o persoana casatorita, avind in vedere comunitatea de bunuri a sotilor consacrata prin art. Legatul mai poate deveni caduc in cazul in care intervin dispozitii legale imperative sau prohibitive care sa impiedice predarea legatului.

Regula in aceasta privinta este aceea potrivit careia de legatele ineficace, fie datorita nulitatii, fie revocarii sau caducitatii, profita mostenitorii legali sau testamentari ale caror drepturi succesorale ar fi fost micsorate sau inlaturate prin existenta acelor legate.

Drept Civil. Succesiuni – Free Download PDF

Testamentul se redacteaza in doua exemplare originale si nu poate cuprinde dispozitii in favoarea ofiterilor instrumentatori, daca nu 45 sunt rude in grad succesibil sau sot cu testatorul art.

Este legatul neafectat de nici o modalitate. Transmisiunea succesorala este o transmisiune indivizibila. In privinta cauzelor care duc la ineficacitatea legatelor se amintesc in doctrina24nulitatea, revocarea si caducitatea, dar uneori s-a mai adaugat si reductiunea legatelor25, cu toate ca efectul reductiunii liberalitatilor excesive este tot caducitatea acelor legate 1.

In chiricq legatarul universal s-ar putea intimpla sa primeasca numai o parte din lasamintul succesoral, cind de pilda testatorul instituie mai multi legatari uiversali sau cind mai exista si alte legate, sau sarcini prin care emolumentul succesoral se reduce.

dan chirica succesiuni pdf to word

Daca astfel de bunuri au avut aceasta destinatie nu intereseaza provenienta lor, bunaoara daca au fost dobindite de ambii soti sau numai de catre unul din ei si nici cind au fost dobindite, inainte sau in timpul casatoriei9. Distrugerea voluntara a bunului, individual determinat, de catre testator sau de catre o alta persoana, dar cu acceptarea acestuia, are de asemenea efect revocator in privinta legatului avind acelasi obiect, caci aceasta exprima vointa implicita a testatorului in acest sens, care prin acest act exercita dreptul sau de dispozitie asupra acelui bun.

  HOLUB COMPILER DESIGN PDF

Afirmatia este exacta numai ca nu trebuie sa uitam ca tocmai datorita greutatii sau chiar a imposibilitatii stabilirii momentului decesului fiecareia dintre acele persoane legiuitorul a creiat o prezumtie legala menita a usura adoparea solutiilor juridice ce se impun. Cu alte cuvinte testamentul poate cuprinde nu numai dispozitii pozitive prin care se confera drepturi unor legatari, ci si dhirica negative prin care unii mostenitori legali sunt inlaturati de la mostenire.

Declararea disparitiei unei persoane nu duce la deschiderea succesiunii acesteia caci potrivit art. Ei sunt mostenitori rezervatari, legiuitorul art.

Fratii si surorile succeiuni fi din casatorie, succeaiuni afara casatoriei si din adoptia cu efecte depline. Fhirica ce priveste continutul notiunii de mobile si obiecte ale gospodariei casnice intrucit legiuitorul nu putea obiectiv sa le determine prin textul legal.

A4tech X7 G Pilote Windows 10

Cu alte cuvinte, nu atit instrainarea in sine este avuta in vedere ca avind efect revocatoriu, cit intentia testatorului care se exprima implicit in sens revocatoriu prin acel act juridic. Efectele nedemnitatii sunt relative in sensul ca mostenitorul nedemn este inlaturat numai de la mostenirea celui fata de care a fost declarat nedemn si nu de la mostenirea altor persoane.

Notarul public sa citeze mostenitorii legali chiar in ipoteza in care prin legate s-a consumat intreaga avere a defunctului, iar mostenitorii legali nu sunt rezervatari. Sotul supravietuitor nu face parte din nici una din clasele de mostenitori dar potrivit art.

dan chirica succesiuni pdf to jpg

Titularii depunerilor de sume succdsiuni bani la CEC au posibilitatea de a dispune de aceste sume prin una din formele testamentare ordinare sau privilegiate. Pe linga conditiile privind capacitatea si consimtamintul analizate mai sus, peeentru validitatea testamentului se cere ca acesta sa aiba un obiect dterminat sau determinabil si in acelasi timp licit.

  KAMUS LINGUISTIK HARIMURTI KRIDALAKSANA PDF

In acest mod efectele pedepsei nedemnitatii se extind iata si cu privire la alte persoane decit acelea care se vac vinovate de chigica acelor fapte incriminate de legiuitor. Minorii cu capacitate de exercitiu restrinsa vor putea accepta liberalitatile cu incuviintarea prealabila a ocrotitorilor legali art.

Codul civil, in art. Asadar copii nedemnului pot veni la mostenirea defunctului prin ipoteza a bunicului lor numai in nume propriu nu si prin reprezentare, ceea ce insemana ca nedemnitatea, asa cum am mai aratat prodduce efecte si fata de ei care chiricq au savirsit nici una din faptele determinate de legiuitor ca ducind la nedemnitate.

Lipsa oricareia din cele trei conditii va duce la nevalabilitatea testamentului, caci ele se cer a fi indeplinite cumulativ In lumina acestui principiu in ipoteza ca la moartea defunctului au ramas mai multe rude ale sale apartinind aceleasi clase, rudele in gard mai apropiat le vor inlatura de la mostenire pe cele in gard mai indepartat. In al treilea rind mostenitorul trebuie sa fi fost condamnat prin hotarire judecatoreasca definitiva pentru omor sau tentativa la aceasta infractiune impotriva lui decujus.

Aceasta categorie de rude mai poarta denumirea de privilegiati intrucit mai exista ascendenti mai indepartati in gard decit parintii care se numesc ascendenti ordinari care fac parte din calasa III-a de mostenitori dupa cum exista si colatarali mai indepartati in grad care fac parte din clasa a IV de mostenitori si care toti sunt inlaturati de la mostenire in prezenta celor din calasa II-a.

Modul in care opereaza nedemnitatea. Substitutia fideicomisara este sanctionata potrivit art. Regula generala se aplica insa numai atunci cind fratii sunt frati buni sau germani, cum li se mai spune, adica sunt frati si dupa mama si dupa tata. Au fost insa 6 A se vedea pentru amanunte, Gh.

Pendente conditione legatul este transmisibil prin acte intre vii sau pentru cauza de moarte.